Home

Welkom op de site van Praktijk voor Remedial Teaching Basisonderwijs Heemstede- Aerdenhout.

Praktijk voor Remedial Teaching Basisonderwijs Heemstede- Aerdenhout biedt gespecialiseerde hulp aan basisschoolleerlingen met leer- en gedragsproblemen. Mede door een positieve benadering, het geven van zelfvertrouwen, het bieden van een veilige en rustige leeromgeving en het geven van onderwijs op maat, zijn goede resultaten te behalen.

Praktijk voor Remedial Teaching Basisonderwijs Heemstede- Aerdenhout is in 2010 opgericht door Siepi van der Meer. De praktijk is gevestigd aan de Sparrenlaan in Aerdenhout. Siepi van der Meer is in 1991 afgestudeerd aan de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs in Ede. Zij heeft werkervaring in groep 1 t/m 8 en daardoor kennis van de doorgaande leerlijnen in de methodes, van specifieke leer- en hulpmiddelen en van verschillende leerstrategieën. De afgelopen jaren heeft zij cursussen gevolgd op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen en dyslexie. In mei 2010 is zij bij Fontys Hogeschool afgestudeerd voor de Master opleiding Special Educational Needs, met als afstudeerrichting Remedial Teacher.

Praktijk voor Remedial Teaching Basisonderwijs Heemstede-Aerdenhout,
Siepi van der Meer