Werkwijze

Tijdens een vrijblijvende kennismaking, eventueel telefonisch, kunt u een hulpvraag neerleggen. Aan de hand van deze vraag wordt gekeken wat wij voor uw kind kunnen betekenen. In enkele gevallen kan een doorverwijzing nodig zijn.

Als de problematiek goed in kaart is gebracht, kan er een handelingsplan opgesteld worden. In dit plan staan de (leer-) doelen waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Om een goede doorgaande leerlijn te kunnen waarborgen is het belangrijk om contact met de school te hebben. Hier zal altijd uw toestemming voor gevraagd worden.

Na een afgesproken periode kan er door middel van toetsen geëvalueerd worden. Deze evaluatie wordt met u besproken. Er kunnen vervolgens ook afspraken gemaakt worden over een verlenging of een afsluiting van de begeleiding.

De begeleiding kan zowel na als onder schooltijd plaatsvinden. Dit hangt af van het beleid van de school.